Home / Văn THPT / Văn lớp 10 (page 2)

Văn lớp 10

Văn mẫu lớp 10, các bài văn mẫu lớp 10 hay và xúc tích được tổng hợp từ nhiều nguồn

Giải thích câu nói của Bác Hồ có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”- Văn 10

co tai ma khong co duc

Đề bài: Em hãy giải thích câu nói của Bác Hồ có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Bác Hồ người là một tấm gương vĩ đại của cả dân tộc ta, và Bác đã …

Read More »

Nếu không có mục đích anh không làm được gì cả. Anh cũng khống làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tẩm thường (Điđơrô). Anh chị hiểu câu nói này như thế nào?- Văn 10

muc dich

Đề bài: Nếu không có mục đích anh không làm được gì cả. Anh cũng khống làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tẩm thường (Điđơrô). Anh chị hiểu câu nói này như thế nào? Thật vậy, để có thể hoàn thành được một việc gì trong …

Read More »