Home / Văn THPT / Văn lớp 12

Văn lớp 12

Văn mẫu lớp 12, tổng hợp các bài văn mẫu lớp 12 hay và xúc tích dành cho học sinh tham khảo

Suy nghĩ bình luận ý kiến “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”của nhà văn Pháp M. Xi-xê-rông- Văn 12

phẩm chất của đức hạnh

Đề bài: Suy nghĩ bình luận ý kiến “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”của nhà văn Pháp M. Xi-xê-rông Có thể thấy được rằng khi mỗi người trong chúng ta làm một việc tốt, bất kể là việc gì, có ai biết rằng chúng ta …

Read More »

Bình luận ý kiến của nhà văn Nga Sê-khốp: Con người càng phát triển cao về trí tuệ và đạo đức thì càng tự do và cuộc sống càng đem lại cho anh ta nhiều thích thú hơn- Văn 12

con nguoi phat trien cang cao ve tri tue va dao duc

Đề bài: Em hãy bình luận ý kiến của nhà văn Nga Sê-khốp: Con người càng phát triển cao về trí tuệ và đạo đức thì càng tự do và cuộc sống càng đem lại cho anh ta nhiều thích thú hơn. “Con người càng phát triển cao về trí …

Read More »