Home / Văn tiểu học / Phân tích bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo về và phát triển của trẻ em (trích tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại Liên hợp quốc ngày 30-9-1990).

Phân tích bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo về và phát triển của trẻ em (trích tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại Liên hợp quốc ngày 30-9-1990).

Đề tài : Phân tích bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo về và phát triển của trẻ em (trích tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại Liên hợp quốc ngày 30-9-1990).

Bài làm

“Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo về và phát triển của trẻ em” trích từ lời tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu-oóc Mĩ, ngày 30-9-1990 với nội dung bài tỏ thái độ quan tâm toàn diện, sâu sắc của cộng đồng quốc tế trước vấn đề bảo vệ quyền lợi và chăm sóc phát triển của trẻ em.

Bìa viết này ra đời trong bối cảnh tình hình thế giới trong những năm cuối thế kỉ XX. Khoa học, kĩ thuật phát triển, kinh tế tăng trưởng, tính cộng đồng hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới được củng cố và mở rộng. Đó là những điều kiện thuận lợi để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tuy vậy đã gặp không ít những khó khăn và vấn đề cấp bách được đặt ra trước mắt, cụ thể như phân hóa rõ rệt về mức sống giữa các nước giàu nghèo, tình trạng chiến tranh xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị tàn tật, bị tàn tật và thất học ngày càng nhiều.

lien hop quóc

Qua bài viết này tác giả đã giúp chúng ta thấy được phần nào thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay có sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo về chăm sóc trẻ em.

Quyền bảo vệ quyền lợi chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng có ý nghĩa toàn cầu. Bản Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em ngày 30-9-1990 đã khẳng định điều ấy và cam kết thực hiện những nhiệm vụ có tính toàn diện vì sự sống còn và phát triển của trẻ em, tương lai của toàn nhân loại.

Cùng với bản Tuyên bố này, Hội nghị cấp cao thế giới còn công bố một kế hoạch hành động khá chi tiết và toàn diện. Sau đó, Hội đồng Bộ trưởng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động vì sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2000, coi như là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tuy ngắn gọn nhưng đã phân tích khá đầy đủ và cụ thể cuộc sống khổ cực của hàng trăm triệu trẻ em trên thế giới hiện nay. Tre em không được sống trong hạnh phúc mà còn trở thành nạn nhân của chiến tranh và bảo lực, sự phân biệt chủng tộc, của sự xâm lược.

Hằng ngày có vô số trẻ em trên thế giới bị phó mặc cho những hiểm họa, kìm hãm sự tăng trưởng và phát triển của các em. Chúng phải chịu bao nhiêu nỗi bất hạnh do trở thành nạn nhân của chiến tranh và bảo lực, của nạn phân biệt chủng tộc Apác thai cảu sự xâm lược chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài.

Ở những nước kém phát triển trẻ em phải chịu thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường bị xuống cấp.

Mỗi ngày có hàng triệu trẻ em phải chịu đựng những thảm họa của đói nghèo và khủng hoảng kinh tế, nạn đói, tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ môi trường bị xuống cấp.

Điều đau lòng là hàng nghìn trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng và bệnh tật mà nhiều nhất là ở Châu Phi.

Mỗi ngày có tới 40.0000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật, kể cả hội chứng suy giảm miễn dịch AIDS hơcj do thiếu nước sạch, thiếu vệ sinh hoặc  do tác động của ma túy.

Tác giả khẳng định đó là những thách thức mà chúng tôi với tư cách là những nhà lãnh đạo chính trị phải đáp ứng.

Tác giả kêu gọi liên kết các nước lại chúng ta sẽ có đủ các phương tiện và kiến thức để bảo vệ sinh mệnh của trẻ em, loại trừ được một phần rất lớn những nỗi khổ của các em, thúc đẩy sựu phát triển đầy đủ tiềm năng của con người ở trẻ em.

Cuối cùng tác giả đã đặt ra nhiệm vụ để cùng nhau thực hiện:

Tăn cương sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em cũng là trách nhiệm hàng đầu.

Trẻ em tàn tật có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn và được hỗ trợ mạnh mẽ hơn.

Tăn cường vai trò của phụ nữ nói chung và phải đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ vì lợi ích của toàn cầu.

Xó nạn mù chữ cho trẻ nhỏ, bởi hiện nay có hơn 100 triệu trẻ em vẫn chưa trải qua giáo dục cơ sở, trong đó các em nữ chiếm 2/3.

Tạo điều kiện cho trẻ nhỏ nhận thức về mình, tự tin khi bước vào cuộc sống và có trách nhiệm với cộng đồng.

Muốn thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, cả nhân loại trước mắt phải tập trung vào việc khôi phục và phát triển kinh tế.

Tác giả khẳng định việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và cộng  đồng quốc tế. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến tương lai của một đất nước và toàn nhân loại.

Qua những chủ trương, chính sách, những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chúng ta có thể đánh giá được trình độ văn minh của một xã hội. Vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em đang được cộng đồng quốc tế danh sự quan tâm thích đáng với các chủ trương nhiệm vụ đề ra có tính cụ thể và toàn diện. Chúng ta tin rằng trong một tương lại không xa, trẻ em sẽ được sống sung sướng hạnh phúc dưới mái nhà chung, trong một không khí hòa bình và hữu nghị.


Check Also

nam-cao

Phân tích những đặc sắc nghệ thuật của nhà văn Nam Cao trong truyện ngắn Đôi mắt

Đề tài : Phân tích những đặc sắc nghệ thuật của nhà văn Nam Cao trong …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *