Home / Văn THPT / Văn lớp 12 / Phân tích truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao – Văn lớp 12

Phân tích truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao – Văn lớp 12

Đề tài : Phân tích truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao – Văn lớp 12

Bài làm

Nam Cao là nhà văn của nhân dân. Ông là người sống gần gũi với nhân dân nên ông am hiểu được tất cả những tâm tư cũng như tình cảm của người dân. Đề tài mà ông thành công nhất đó là hai mạng đề tài: “Người nông dân” và “người trí thức”. “Đôi mắt” thuộc về đề tài người trí thức. Ở “Đôi mắt” được coi là bản tuyên ngôn nghệ thuật của nhà văn ở thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống pháp.

Vì sao “Đôi mắt” được coi là bản tuyên ngôn nghệ thuật của nhà văn ở thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống pháp?

Nam Cao viết “Đôi mắt” ông đã đặt ra vấn đề nhức nhối, bức xúc của nhà văn lấy bấy giờ. Đó là vấn đề cách nhìn, quan điểm của mỗi nhà văn.  Ở đây là quan niệm đối với cuộc kháng chiến, đặc biệt là đối với nhân dân. Không chỉ là đặt ra cách nhìn, quan điểm và vấn đề sâu hơn, gốc gác hơn đó là: quan điểm của nhà văn đối với cuộc kháng chiến của dân tộc.

Doi-mat-nam-cao
Phân tích truyện ngắn “Đôi mắt” của Nam Cao

Đó là tầng lớp văn nghệ sĩ trước năm 1945, tuy họ yêu nước, có tinh thần dân tộc, đi theo cách mạng, họ hiểu nhân dân và kháng chiến. Nhưng họ vẫn còn nhiều hoài nghi, phân vân do dự trước cuộc kháng chiến của dân tộc. Nếu như vậy thì làm sao họ có thể nhìn đúng, viết đúng được, làm sao có thể phục vụ cuộc kháng chiến bằng ngòi bút của mình được? Họ đang tìm đường cho mình. Chính vì vậy mà Nam Cao đã giúp họ gỡ đứt bằng truyện ngắn “Đôi mắt”. Nhà văn đã xác định cho họ chỗ đứng, lập trường, cách viết, cách nhìn để giúp họ giải tỏa những băn khoăn, vướng mắc trong chính những ngòi bút của họ.

Trong “Đôi mắt” Nam Cao đã xây dựng được hai hình tượng sóng đôi hấp dẫn đó là hai nhân vật có lập trường và cách nhìn đối lập nhau.

Hoàng và Độ là tiêu biểu cho hai loại người có cái nhìn sai lệch, phiến diện chỉ nhìn có một phía mà đánh giá tất cả. Với cái nhìn khinh biệt, coi thường quần chúng, chỉ chăm chăm nhìn hiện tượng bên ngoài mà không thấy được bản chất bên trong của những người nông dân yêu nước kháng chiến.

Nhân vật Độ là một nhà văn có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng người nông dân. Cùng trước một sự việc anh nông dân vác tre đi rào làng kháng chiến nhưng đã có hai cách nhìn và cách cảm khác nhau.

Đối với nhà văn Hoàng anh ta chỉ nhìn thấy đó là: đó là một con người “ngố và nhăng xị. Nhưng ở nhà văn Độ anh lại nhìn thấy người nông dân đó có một tấm lòng yêu nước đến hồn nhiên kì lạ. Cách nhìn khác nhau ấy là do hai nhà văn có cách đứng khác nhau của hai nhà văn quyết định, anh ta chọn một cuộc sống cá nhân, ích kỉ xa ròi với quần chúng nhân dân, tách biệt hẳn với cuộc sống kháng chiến như Hoàng thì anh ta không thể có cách nhìn giống như nhà văn Độ được. Độ là một nhà văn của nhân dân sống hòa mình với nhân dân thăm gia vào cuộc kháng chiến dân tộc.

Ở văn sĩ Hoàng anh ta đã giữ đúng lập trường của mình không hề thay đổi. Qua đó ta thấy được một điều rằng” lập trường đã quyết định “đôi mắt”, quyết định cách nhìn.

“Đôi mắt” thật xứng đáng là tuyên ngôn nghệ thuật của nhà văn trước kháng chiến chống pháp. Qua đó nhà văn cũng muốn giử gắm chúng ta một điều là: phải có cách nhìn toàn diện chứ không được nhìn một cách phiến diện mà đánh giá tất cả. Trong nghệ thuật yêu cầu phải có cách nhìn đúng đắn để theo khuynh hướng thẩm mỹ học.


Check Also

nam-cao

Phân tích những đặc sắc nghệ thuật của nhà văn Nam Cao trong truyện ngắn Đôi mắt

Đề tài : Phân tích những đặc sắc nghệ thuật của nhà văn Nam Cao trong …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *