Home / Văn THPT / Soạn văn bài “ Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi

Soạn văn bài “ Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi

Câu 1: Nêu khái niệm, các đặc trưng cơ bản của thể loại cáo?

– Khái niệm: là thể văn nghị luận có từ thời cổ ở Trung Quốc, thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để trình bày một chủ trương, một sự nghiệp, tuyên ngôn một sự kiện để mọi người cùng biết.
– Đặc trưng:
+ Viết bằng văn xuôi hay văn vần, phần nhiều là văn biền ngẫu (loại văn có ngôn ngữ đối ngẫu, các vế đối thanh B-T, từ loại, có vần điệu, sử dụng điển cố, ngôn ngữ khoa trương).
+ Lời lẽ đanh thép, lí luận sắc bén.
+ Kết cấu chặt chẽ, mạch lạc.

Câu 2 : Nêu bố cục của tác phẩm?

Để thuận lợi cho quá trình tìm hiểu tác phẩm, ta có thể chia bó cục bài cáo thành các phần với nội dung chính như sau :
– P1: Nêu luận đề chính nghĩa.
– P2: Vạch rõ tội ác của giặc Minh xâm lược.
– P3: Kể lại 10 năm chiến đấu và chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn.
– P4: Tuyên bố chiến quả, khẳng định sự nghiệp chính nghĩa, rút ra bài học lịch sử.

soanbaibinhngodaicao

Câu 3 : – Trong đoạn 1, luận đề chính nghĩa được nêu cao bao gồm mấy luận điểm chủ yếu? Đó là những luận điểm gì?

Trong đoạn này, Nguyễn Trãi đã nêu lên hai luận điểm hết sức mới mẻ và đúng đắn :
Luận điểm thứ nhất tác giả đề cập đến : « Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân » ; tức là, nhân nghĩa là yên dân trừ bạo.Luận điểm thứ 2 là : Chân lí về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của nước Đại Việt .Đây là sự sáng tạo của Nguyễn Trãi, và đó cũng là cơ sở để bóc trần luận điệu xảo trá của giặc Minh (phù Trần diệt Hồ giúp Đại Việt). Qua đó khẳng định lập trường chính nghĩa của ta và tính chất phi nghĩa của kẻ thù xâm lược.

Câu 4 : Nguyễn Trãi đã tố cáo những tội ác nào của giặc Minh? Tác giả đứng trên lập trường nào?
Nguyễn Trãi đứng trên lập trường dân tộc để tố cáo Những âm mưu và tội ác của kẻ thù. Đồng thời ông cũng đứng trên lập trường nhân bản để Tố cáo chủ trương, chính sách cai trị vô nhân đạo, vô cùng hà khắc của kẻ thù như:
-Tàn sát người vô tội – “Nướng dân đen… tai vạ”.
-Bóc lột tàn tệ, dã man: “Nặng thuế…núi”.
– Huỷ diệt môi trường sống: “Người bị ép…cây cỏ”.

Câu 5: Hình tượng Lê Lợi được khắc họa như thế nào ?
Hình tượng Lê Lợi và Trần Quốc Tuấn trong Hịch tướng sĩ đều có chung ý thức trách nhiệm cao với đất nước, có ý chí hoài bão cao cả và lòng căm thù giặc sâu sắc.

Câu 6: Nhưng sức mạnh nào đã giúp quân ta chiến thắng?
Nguyễn Trãi đề cao tính chất nhân dân, tính chất toàn dân, đặc biệt đề cao vai trò của những người dân nghèo, địa vị thấp hèn (nguyên tác: “manh lệ” ” “manh”- người dân cày lưu tán, “lệ”- người tôi tớ, đi ở) trong cuộc khởi nghĩa. Đó là tư tưởng lớn, nhân văn, tiến bộ trước ông chưa có và đến tận giữa thế kỉ XIX mới được Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục công khai ca ngợi qua bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”.

Câu 7: Bài học lịch sử mà Nguyễn Trãi nêu ra qua lời tuyên bố độc lập? ý nghĩa của bài học lịch sử đó đối với chúng ta ngày nay ntn?
Với giọng văn: trang nghiêm, trịnh trọng, Nguyễn Trãi đã tuyên bố, khẳng định với toàn dân về nền độc lập dân tộc, chủ quyền đất nước đã được lập lại.
Qua đó rút ra bài học lịch sử quý báu cho dân tộc:
+ Sự thay đổi thực chất là sự phục hưng dân tộc là nguyên nhân, là điều kiện để thiết lập sự vững bền: “Xã tắc…sạch làu”.
+ Sự kết hợp giữa sức mạnh truyền thống và sức mạnh thời đại làm nên chiến thắng: “ u … vậy”.
Bài học này có ý nghĩa lâu dài với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.


Check Also

mieu-ta-cu-gia-cau-ca

Tả cụ già đang câu cá – văn lớp 6

Đề bài: Tả cụ già đang câu cá (Văn lớp 6). Bài làm Vào một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *