Home / Tag Archives: bà nội

Tag Archives: bà nội

Viết bài văn kể về những việc làm, những lời dạy bảo giản dị mà sâu sắc của người bà kính yêu đã làm cho em cảm động

ba yeu quy

Đề tài: Viết bài văn kể về những việc làm, những lời dạy bảo giản dị mà sâu sắc của người bà kính  yêu đã làm cho em cảm động Bài làm Ôi sinh ra và lớn lên trong tiếng ru: À……..à………..ơi! à……à…….ơi, à……à…..ơi của bà. Nó đã đi vào giắc ngủ của tôi vào mỗi …

Read More »