Home / Tag Archives: Bác Hồ

Tag Archives: Bác Hồ

Bình luận chứng minh câu nói của Bác: ” Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”

hô chi minh-quan niem nghe thuat cua bac

Đề tài: Bình luận chứng minh câu nói của Bác: ” Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” Bài làm Hồ Chủ Tịch không chỉ là nhà thơ, nhà văn mà còn là một vị lãnh tụ luôn luôn …

Read More »