Home / Tag Archives: Nguyễn Dữ

Tag Archives: Nguyễn Dữ

Trong đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều những câu thơ miêu tả Mã Giám Sinh và những câu thơ miêu tả nội tâm của Thúy Kiều. Phân tích những câu thơ đó.

ma giam sinh

Đề tài : Trong đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều những câu thơ miêu tả Mã Giám Sinh và những câu thơ miêu tả nội tâm của Thúy Kiều. Phân tích những câu thơ đó. Bài làm Đoạn trích này từ câu số 623 đến câu 648 trong Truyện Kiều.  Trước đó …

Read More »