Home / Tag Archives: tác giả Nguyễn Du

Tag Archives: tác giả Nguyễn Du

Phân tích bi kịch của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến qua “Độc tiểu thanh ký” và “Chinh phụ ngâm”

thanphannguoiphunutrongxahoiphongkien

Đề bài: Phân tích bi kịch của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến qua “Độc tiểu thanh ký” và “Chinh phụ ngâm” Bài làm Phụ nữ khi sinh ra là đã mang trong người những định kiến, tư tưởng, ràng buộc, những tiêu chuẩn để đánh giá về …

Read More »