Home / Tag Archives: tiếng hát con tàu

Tag Archives: tiếng hát con tàu

Bình giảng khổ thơ “Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ……”trong bài Tiếng hát con tàu

tieng hat con tau- che lan vien

Đề tài:Bình giảng khổ thơ “Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ……” trong bài Tiếng hát con tàu Bài làm Đối với thi sĩ lãng mạng tiểu tư sản trước cách mạng đã từng chìm đắm trong cái ” tôi” cô đơn, bé nhỏ, bế tắc nay được trở về cái …

Read More »