Archive: Page 7

ta-cu-gia-dang-cau-ca

Đề bài: Tả cụ già đang câu cá (Văn lớp 6). Bài làm Vào một ngày mùa hè đẹp trời khi chúng em đang cùng nhau thả diều trên bờ...