Archive: Page 8

ta-mot-danh-lam-thang-canh

Đề bài: Tả một danh lam thắng cảnh Bài làm Nhân dịp 26/3 năm nay trường tôi không tổ chức cắm trại mà thay vào đó là một chuyến...