Archive: Page 9

ta-canh-lang-em

Đề bài: Tả cảnh làng em Bài làm Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nằm bên bờ sông Đà với những nương dâu, bãi ngô xanh...