Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”

Đang tải...

Đề tài : Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”

Bài làm

Là nhà thơ yêu nước tiêu biểu của nhân dân Nam Bộ trong những ngày đầu chống thực dân Pháp xâm lược. Nguyễn Đình Chiểu đã nêu một tấm lòng sáng về tinh thần yêu nước, một tấm lòng tuyệt vời về tình cảm yêu thương con người. Cuộc đời và sự nghiệp thơ văn của ông đã chứng minh cho quan niệm đúng đắn về lòng yêu thương con người, về trách nhiệm của người anh hùng trước vận mệnh của đất nước và cuộc sống của nhân dân trong việc cứu giúp người giúp đời: đã là người anh hùng không thể không hành động khi gặp việc nghĩa.

Những việc làm xuất phát từ tinh thần bảo vệ lẽ phải, sự công bằng, quên mình giúp người là việc nghĩa. Người làm việc nghĩa coi việc xả thân cứu giúp người khác là sự thường trực trong hành động của mình, hễ thấy sự bất bình là can thiệp không hề  tính toán cá nhân, khó mấy cũng làm nếu cần sẵn sằng hi sinh cả tính mạnh.

Đã là người quân tử, người anh hùng không thể thấy việc nghĩa mà không làm, bởi cái đạo của người quân tử, người anh hùng là luôn luôn hướng về điều thiện, về lòng nhân ái, lòng yêu thương con người. Làm việc nghĩa là hành động phù hợp với quan niệm và lý tưởng của người anh hùng.

phan-tich-nhan-vat-luc-van-tien

Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”

Lục Vân Tiên trên đường lên kinh đô đi thi, giữa đường gặp dân đang chạy cướp toán loạn, chàng đã bẻ cây làm gậy hỏi thăm vào sào huyệt của bọn chúng và đánh tan bọn cướp, cứu được Kiều Nguyệt Nga và Kim Liên. Đó là cử chỉ nhiệt tình của người biết quan tâm đến kẻ khác, cứu giúp kẻ khác. không sợ nguy hiểm với một tinh thần hào hiệp.

Xem thêm  Giới thiệu về hoa hồng

Vân Tiên tả đột hữu xông,

Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dang.

Giữa bọn cướp, Vân Tiên tả xung hữu đột, trừng trị đích đáng bọn hại dân, biểu hiện cao đẹp của tính cách vị nghĩa.

Hành động dũng cảm, khí thế hào hùng của chàng đã đánh tan lũ cướp ngày. Tên đầu đàn bị trừng trị bọn chúng như rắn mất đầu.

Lâu la bốn phía vỡ tan,

Đều quang gươm giáo tìm đường chạy ngay.

Phong lai trở chẳng kịp tay,

Bị Tiên một gậy thác rày thân vong.

Sau khi dẹp tan bọn cướp Vân Tiên đến gần để hỏi thăm. Khi mà Nguyệt Nga định vén rèm bước ra Vân Tiên lại tỏ ra là một người biết cư xử đúng mực theo khuôn phép của lễ nghi phong kiến.

Khoan khoan ngồi đó chớ ra,

Nàng là phận gái, ta là phận trai.

Khi mà Nguyệt Nga muốn bày tỏ ơn cứu mạng Vân Tiên đã thưa rằng:

“Làm ơn há dễ trông người trả ơn

Nay đà rõ đặng nguồn cơn,

Nào ai tính thiệt so hơn làm gì.

Nhớ câu kiến nghĩa bất vi,

Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”.

Đó là việc người quân tử nên làm cho dù là bất cứ người quân tử nào đi chăng nữa gặp điều bất bình không thể nào để yên được. Thấy việc nghĩa không làm liệu có đủ tư cách làm người hữu dụng? Làm ơn cho người với mục đích bắt  người trả ơn như thế cũng không xứng đáng là đấng trượng phu. Quan niệm của Lục Vân Tiên tiêu biểu cho quan niệm trọng nghĩa  khinh tài của nhân ta.

Xem thêm  Nghị luận xã hội về biến đổi khí hậu

Trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã khoắc họa sắc sảo chân dung mẫu người anh hùng lí tưởng của ông và quần chúng nhân dân. Đó là lòng thương người, dám xả thân vì nghĩa. Nhân và nghĩa là những yếu tố quan trọng tạo nên phẩm chất con người. Hình tượng Lục Vân Tiên vẫn mãi mãi sống mãi trong lòng mỗi người dân việt.

Loading...

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *