Soạn văn bài “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy”

Đang tải...

Đề bài: Soạn văn bài “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy”.

Bài làm

Câu 1: Đặc trưng cơ bản của truyền thuyết?
– Đặc trưng của truyền thuyết:
+ Sự kiện, nhân vật có liên quan đến lịch sử.
+ Vừa thần bí, vừa thấm đẫm cảm xúc đời thường ( hư cấu, tưởng tượng)

Câu 2: Nguyên nhân An Dương Vương chiến thắng quân Triệu Đà? Nhận xét về nhân vật An Dương Vương?
– Nguyên nhân chiến thắng: thành ốc kiên cố, có nỏ thần, tầm nhìn xa trụng rộng sẵn sàng đánh giặc.
– An Dương Vương: xứng đáng là một anh hùng, 1 ông vua anh minh sáng suốt, cảnh giác và có trách nhiệm→ được tôn vinh.
– Bài học: Dựng nước phải đi liền với giữ nước ( dựng nước đã khó, giữ nước lại càng khó hơn)

soanbai-anduongvuongvamichautrongthuy

Soạn văn bài “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy”

Câu 3: Nguyên nhân mất nước Âu Lạc?
+ Đầu tiên quyết định nhận lời cầu hoà của Triệu Đà( thực chất vờ hoà)
+ Nhận lời gả con gái cho Trọng Thuỷ.
+ Cho phép Trọng Thủy ở rể trong Loa thành( tự do đi lại, không giám sát, đề phũng) tạo đk cho kẻ thù- nội gián.
+ Giặc đến điềm nhiên ngồi đánh cờ…
→ Không nhận ra dã tâm nham hiểm, quỷ quyệt của kẻ thù, lơ là mất cảnh giác, chủ quan khinh địch, không lo phòng bị→ mất nước
( Xét cho cùng An Dương Vương thua là do mưu sâu, kế hiểm của Triệu Đà)

Xem thêm  Sống chậm, suy nghĩ khác và yêu thương nhiều hơn

Câu 4:  Ý nghĩa hình ảnh giếng nước ngọc trai?
Hình ảnh đẹp có giá trị thẩm mĩ cao nhưng không phải là hình ảnh khẳng định tình yêu chung thuỷ bởi: Trọng Thủy là một tờn gián điệp với mưu đồ xâm lược, gây ra cái chết của An Dương Vương và Mị Châu…→ Nhân dân Âu Lạc không bao giờ sáng tạo ra hình ảnh ca ngợi kẻ thự cướp nước.
→ Tượng trưng cho oan tình của Mị Châu được hoá giải, chứng thực tấm lòng trong sáng của nàng.Chi tiết nước giếng có hồn Trọng Thủy hoà cùng nỗi hối hận vô hạn là chứng nhận cho mong muốn hoá giải tội lỗi của y. Chi tiết ngọc trai đem rửa trong nước giếng lại càng sáng đẹp hơn→ phải chăng Trọng Thủy đã tìm được sự hoá giải trong tình cảm Mị Châu nơi thế giới bên kia.

Loading...

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *