Tả bộ bàn ghế lớp em

Đang tải...

Đề bài: Tả bộ bàn ghế ở tổ em.

Bài làm

Ở lớp học không thể thiếu bàn ghế được vì nếu không có bàn ghế thì chúng em không có chỗ ngồi và phải đứng để viết bài, cặp cũng không có chỗ để.

Lớp chúng em có mười bộ bàn ghế đủ để tất cả chúng em đều có chỗ ngồi. Tất cả bàn ghế đều được làm bằng gỗ màu nâu được làm nhẵn bóng. Mỗi bộ bàn ghế ngồi được bốn người, bàn được chia làm bốn ngăn để chúng em bỏ cặp vào đó. Còn mặt bàn thì để sách, vở và bút để tiện cho chúng em học, viết bài. Cô xếp chỗ cho mọi người thế nào thì mọi người ngồi luôn chỗ đó không được ngồi chỗ của bạn khác, ai vi phạm sẽ bị ghi tên vào sổ đầu bài. Chỗ của ai thì người đó có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận, không gạch xóa hay ghi, vẽ bậy lên bàn. Khi viết bài chú ý không đụng vào tay bạn bên cạnh để ai cũng viết được chữ đẹp vào vở. Cuối giờ học hoặc đầu giờ bạn được phân công trực nhật sẽ đi moi rác trong hộc bàn vứt và quét lớp, quét xung quanh chân ghế để bàn ghế lúc nào cũng sạch sẽ.

Cả lớp em ai cũng giữ gìn bàn ghế luôn sạch từ chỗ ngồi riêng của mỗi bạn đến tất cả các bộ bàn ghế trong lớp.

Xem thêm  Viết một bức điện báo gửi về gia đình em
Loading...
Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *