Theme Type: bạn bè

ta-con-bup-be-van-lop2

Đề bài: Em hãy tả con búp bê. Bài làm Ngay từ nhỏ em đã giữ gìn cẩn thận những món quà sinh nhật mà bạn bè và người thân tặng...