Theme Type: con vật

gioi-thieu-ve-con-meo

Đề bài: Em hãy giới thiệu về con mèo. Trong các con vật nuôi trong gia đình em thì em yêu thương chú mèo nhỏ lông mượt mà. Nhưng...