Theme Type: người thân

ta-ba-ngoai

Đề bài: Tả bà ngoại ( bài văn lớp 2 ) Bài làm Đã lâu rồi em mới có dịp được về thăm quê và gặp lại người mà em vô cùng...

ta-cu-gia-dang-cau-ca

Đề bài: Tả cụ già đang câu cá (Văn lớp 6). Bài làm Vào một ngày mùa hè đẹp trời khi chúng em đang cùng nhau thả diều trên bờ...