Theme Type: Văn phân tích

phan-tich-bai-tho-nhan

Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Bỉnh Khiêm được biết đến chính là người có học vấn...